Παρέμβαση: Ο δρόμος προς το φτωχότερο φράγκο ή Bluff της SNB;

Παρέμβαση στη ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης 23/3/16 (Ιούνιος 2019).

Anonim
Το ελβετικό φράγκο θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο ελκυστικά νομίσματα (αν όχι το πιο ελκυστικό) σήμερα, καθώς η δύναμη του φράγκου το καθιστά προτιμότερο ως ασφαλές καταφύγιο. Με όλη τη χρηματοπιστωτική αναταραχή στην Ευρώπη και την Αμερική, η ασφάλεια του νομίσματος βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση από τους επενδυτές. Αλλά η Ελβετική Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πρόκειται να λάβει μέτρα για να εξουδετερώσει την υπερβολική ανατίμηση του ελβετικού νομίσματος. Πώς το βήμα αυτό θα επηρεάσει το φράγκο; Ας δούμε το ιστορικό των αποφάσεων της τράπεζας για να δούμε πώς οι παρεμβάσεις επηρεάζουν συνήθως το νόμισμα.

Στις 12 Μαρτίου 2009, η SNB αποφάσισε να μειώσει το βασικό επιτόκιο της Libor, τοποθετώντας το στο εύρος 0 - 0, 75%, ενώ στόχευε στο κατώτερο άκρο της περιοχής σε περίπου 0, 25%.

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) κάνει μια ακόμη μείωση των επιτοκίων και ενεργεί για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ.

Το φράγκο αντέδρασε αμέσως, πέφτοντας κατά του δολαρίου και του ευρώ. Το δολάριο ΗΠΑ / CHF σημείωσε άνοδο, αλλά τις επόμενες μέρες άρχισε να μειώνεται και την τέταρτη ημέρα μετά την απότομη πτώση της παρέμβασης, ήταν ισχυρότερη από τη συγκέντρωση μετά την επέμβαση. Το EUR / CHF αντέδρασε ευνοϊκότερα στη νομισματική απόφαση, δείχνοντας ισχυρότερη πρόοδο σε σύγκριση με το ράλι του δολαρίου και διατηρώντας κέρδη για σχεδόν ολόκληρο το έτος.

Από τις 18 Ιουνίου 2009:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) συνεχίζει την πολιτική που εισήγαγε τον Μάρτιο, εφαρμόζοντας μια σταθερή χαλάρωση των νομισματικών συνθηκών.

Η απόφαση αυτή δεν είχε αισθητή επίπτωση στο νόμισμα. Το φράγκο μειώθηκε στις 24 Ιουνίου, αλλά η νομισματική απόφαση προφανώς δεν ήταν υπεύθυνη για την πτώση αυτή.

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2009:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα διατηρεί την επεκτατική νομισματική πολιτική που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο.

Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική απόφαση της τράπεζας δεν είχε καμία επίδραση στις αγορές.

Η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη ήταν σε εξέλιξη από τις 10 Δεκεμβρίου 2009, αλλά η SNB εξακολουθούσε να ανησυχεί για τον αντίκτυπο του ισχυρού φράγκου στην οικονομία της Ελβετίας και ανακοίνωσε:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα διατηρεί την επεκτατική νομισματική της πολιτική.

Το δολάριο ΗΠΑ / CHF δεν αισθάνθηκε την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας, καθώς το δολάριο έφτασε ήδη στο φράγκο. Η ισχύς του φράγκου έναντι του ευρώ ήταν ο κύριος λόγος για τις ανησυχίες του SNB, ωστόσο, και το EUR / CHF άλλαξε πράγματι την τάση του, αλλά μόνο λίγες ημέρες μετά την απόφαση και αντίθετα προς τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας. Το ευρώ ξεκίνησε την ελευθέρα πτώση του έναντι του φράγκου στις 16 Δεκεμβρίου που συνεχίστηκε μέχρι σήμερα.

Η ιστορία παρέμεινε η ίδια μέχρι τις 11 Μαρτίου 2010. Η SNB ανακοίνωσε:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διατηρεί την επεκτατική νομισματική της πολιτική. Συνεπώς, αφήνει το εύρος στόχο για το Libor τριών μηνών αμετάβλητο στο 0, 00-0, 75% και προτίθεται να διατηρήσει το Libor στο κατώτερο τμήμα της περιοχής στόχου σε περίπου 0, 25%. Θα ενεργήσει αποφασιστικά για να αποφευχθεί η υπερβολική εκτίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ.

Το δολάριο δεν αισθάνθηκε και πάλι την απόφαση. Το ευρώ υποχώρησε πάλι αρκετές ημέρες μετά την κίνηση.

Το ευρώ, μαζί με το δολάριο, πέφτει έναντι του φράγκου από τις 17 Ιουνίου 2010 και η Τράπεζα αποφάσισε:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διατηρεί την επεκτατική νομισματική της πολιτική. Συνεπώς, αφήνει το στόχο-στόχο για το Libor τριών μηνών αμετάβλητο στο 0, 00-0, 75% και σκοπεύει να κρατήσει το Libor στο κατώτερο μέρος της περιοχής στόχου, γύρω στο 0, 25%.

Τα νομίσματα δεν έδωσαν καμία προσοχή στις προσπάθειες της τράπεζας να περιορίσει την εκτίμηση του φράγκου.

Η πορεία του SNB παρέμεινε η ίδια με την 16η Σεπτεμβρίου 2010:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διατηρεί την επεκτατική νομισματική της πολιτική. Αφήνει το εύρος στόχο για το Libor τριών μηνών αμετάβλητο στο 0, 00-0, 75% και σκοπεύει να διατηρήσει το Libor στο χαμηλότερο μέρος του εύρους-στόχου σε περίπου 0, 25%.

Το USD / CHF σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση αυτή, αλλά συνέχισε την πτώση της την επόμενη μέρα. Το EUR / CHF αντέδρασε πιο θετικά και συσπειρώθηκε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας επανέλαβε τη δήλωσή της στις 16 Δεκεμβρίου 2010:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διατηρεί την επεκτατική νομισματική της πολιτική.

Δυστυχώς για την τράπεζα, το δολάριο και το ευρώ ήταν πολύ απασχολημένοι με το φράγκο και δεν άκουσαν τη δήλωση.

Η SNB επανέλαβε την ίδια δήλωση στις 17 Μαρτίου 2011 και δήλωσε ότι:

Αφήνει το στόχο-στόχο για τον ρυθμό Libor τριών μηνών αμετάβλητο στο 0, 0-0, 75% και σκοπεύει να διατηρήσει το Libor στο κατώτερο τμήμα της περιοχής στόχου σε περίπου 0, 25%.

Η ανακοίνωση αυτή είχε βραχυπρόθεσμη επίδραση στα USD / CHF και EUR / CHF, ενισχύοντας τα ζεύγη νομισμάτων, αλλά ο αντίκτυπος εξαφανίστηκε στις αρχές Απριλίου.

Η SNB επανέλαβε τη δήλωσή της στις 16 Ιουνίου 2011:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) διατηρεί την επεκτατική νομισματική της πολιτική. Το εύρος στόχου για το τρίμηνο Libor παραμένει στο 0, 0-0, 75% και η SNB προτίθεται να διατηρήσει το Libor στο χαμηλότερο μέρος του εύρους-στόχου σε περίπου 0, 25%.

Και πάλι, η ανακοίνωση παρέμεινε χωρίς αισθητό αποτέλεσμα.

Το μάθημα της ιστορίας ολοκληρώθηκε. Ήρθε η ώρα να εκτιμήσουμε την παρούσα συμπεριφορά του φράγκου. Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε στις 3 Αυγούστου 2011:

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) θεωρεί σήμερα το ελβετικό φράγκο μαζικά υπερτιμημένο. Αυτή η σημερινή ισχύς του ελβετικού φράγκου απειλεί την ανάπτυξη της οικονομίας και αυξάνει τους κινδύνους μείωσης της σταθερότητας των τιμών στην Ελβετία. Η SNB δεν θα ανεχτεί συνεχή σύσφιξη των νομισματικών συνθηκών και, ως εκ τούτου, λαμβάνει μέτρα ενάντια στο ισχυρό ελβετικό φράγκο.

Η SNB μείωσε το εύρος για την ισοτιμία Libor σε 0 - 0, 25% και αύξησε την ρευστότητα για το ελβετικό φράγκο. Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της κίνησης στο ελβετικό νόμισμα; Αλλά μια καλύτερη ερώτηση είναι: θα έπρεπε να αναμένεται κάποιο αποτέλεσμα; Πόσο συχνά μια δήλωση είχε κάποια επίδραση στην απόδοση του νομίσματος; Υπενθυμίζοντας όλα τα προηγούμενα εκμαγεία, μπορεί κανείς να πει: όχι συχνά και τι επιπτώσεις έχει κάνει βραχύβια. Πρέπει αυτή τη φορά να είναι διαφορετική από τις άλλες; Μπορεί, στην πραγματικότητα, καθώς αυτή τη φορά η τράπεζα παρενέβη πιο επιθετικά από ό, τι στις προηγούμενες εποχές. Αλλά τα λόγια του ίδιου του SNB σηματοδοτούν ότι δεν είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο:

Από την τελευταία τριμηνιαία αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της SNB, οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί.

Αυτή είναι η θλιβερή αλήθεια: η παγκόσμια οικονομία στην αναταραχή, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται στα πρόθυρα μιας διπλής ύφεσης και απειλούν να σπρώξουν την παγκόσμια οικονομία μαζί τους. Οι έμποροι χρειάζονται ασφάλεια σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ποιο νόμισμα μπορεί να είναι πιο ασφαλές καταφύγιο από το φράγκο αυτές τις μέρες; Δεν είναι το γιεν και σίγουρα δεν είναι το δολάριο. Στην πραγματικότητα, την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι το φράγκο δεν έδωσε προσοχή στις προσπάθειες της SNB και αυτή την εβδομάδα το ελβετικό νόμισμα θα συνεχίσει να δείχνει ενδείξεις αυξανόμενης δύναμης. Η μόνη απειλή για το φράγκο θα μπορούσε να είναι κάποια νέα που θα ενισχύσει την όρεξη κινδύνου των συμμετεχόντων στην αγορά Forex.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή απόψεις σχετικά με το Ελβετικό φράγκο, μη διστάσετε να τα δημοσιεύσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχολιασμένη φόρμα.