Ο αισιόδοξος πληθωρισμός της ECB θα αυξηθεί, αλλά βλέπει την αβεβαιότητα σχετικά με το βαθμό οικονομικής χαλάρωσης

Λετονία: Το ευρώ έφερε χαμόγελα και ανησυχία - economy (Ιούνιος 2019).

Anonim

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Draghi, ανέφερε στην ετήσια έκθεση για το 2017, 9 Απριλίου

  • η πρόσφατη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες
  • αναμένουμε ότι ο ρυθμός της οικονομικής επέκτασης θα παραμείνει ισχυρός το 2018. Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς το στόχο μας μεσοπρόθεσμα, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με το βαθμό χαλάρωσης της οικονομίας.

    συνεπώς, ο ασθενής, η επίμονη και συνετή νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο μας.

Πλήρης αναφορά εδώ, αλλά τίποτα πραγματικά που δεν γνωρίζουμε ήδη.

Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ, κ. Constancio, διαβιβάζει την έκθεση σε κοινοβουλευτική επιτροπή της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπως προειδοποίησα σε προηγούμενη θέση.

Στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις λέει:

  • Το 2017, η δυναμική ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ έγινε όλο και πιο ισχυρή και ευρεία. Ο πληθωρισμός, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε γενικώς υποτονικός. Ήταν - και εξακολουθεί να είναι - αναμένεται να αυξηθεί μόνο σταδιακά μεσοπρόθεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο και αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη υπομονής υπομονής, εμμονής και σύνεσης κατά τον σχεδιασμό της πορείας της νομισματικής πολιτικής, αναβαθμίσαμε τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μας. Αυτή η αναβαθμονόμηση διατήρησε τον άφθονο βαθμό νομισματικής στέγασης που απαιτείται για να εξασφαλίσει μια σταθερή απόδοση των ποσοστών πληθωρισμού προς τον στόχο μας.
  • Στις αρχές του 2017, η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ σταθεροποιούσε συνεχώς, αλλά οι κίνδυνοι για τις προοπτικές μας εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν κλίση προς τα κάτω. Μέχρι τα μέσα του έτους, η δυναμική της ανάπτυξης ενισχύθηκε περαιτέρω και η παραγωγή επεκτάθηκε κάπως ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν. Η πιθανότητα πολύ αρνητικών σεναρίων, όπως εκείνων που σχετίζονται με τους κινδύνους αποπληθωρισμού, είχε εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό. Για το λόγο αυτό, προσαρμόσαμε την καθοδήγησή μας προς τα εμπρός και αφαιρέσαμε την αναφορά σε πιθανές περικοπές επιτοκίων.
  • Αργότερα μέσα στο έτος, η αμείωτη δυναμική της ανάπτυξης έδωσε τη διαβεβαίωση ότι ο πληθωρισμός σταδιακά συγκλίνει προς τον στόχο μας. Παρ 'όλα αυτά, οι εξελίξεις των τιμών συνέχισαν να υποχωρούν και τα υποκείμενα μέτρα πληθωρισμού δεν έπρεπε ακόμη να δείξουν πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής τάσης. Αυτό ήταν το πλαίσιο για τις αποφάσεις μας τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, ανακοινώσαμε ότι θα μειώσουμε την ένταση των καθαρών αγορών ενεργητικού μας σε μηνιαίο ρυθμό ύψους 30 δισ. Ευρώ, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα, επεκτάσαμε τον προβλεπόμενο ορίζοντα των αγορών περιουσιακών στοιχείων μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2018 ή και πέραν αυτού, εάν είναι απαραίτητο, και εν πάση περιπτώσει έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού σύμφωνα με τον στόχο του για τον πληθωρισμό. Επιπλέον, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις διαδικασίες δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή, τουλάχιστον έως το τέλος του 2019, και επαναλάβαμε την καθοδήγησή μας σχετικά με τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και την πολιτική επανεπένδυσης.
  • Μέσα στο 2017, τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής συνέχισαν να υποστηρίζουν τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενισχύοντας έτσι τις πιστωτικές ροές στη ζώνη του ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα που ελήφθησαν από τα μέσα του 2014 έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2017, εκτιμάται ότι ο συνολικός αντίκτυπος στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα είναι και στις δύο περιπτώσεις συνολικά 1, 9 ποσοστιαίες μονάδες για την περίοδο μεταξύ 2016 και 2020.

Καταλήγει:

"Ένα από τα βασικά διδάγματα από την κρίση ήταν ότι τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και οι πολιτικές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα ήταν συμπληρωματικές. Οι πιο αποτελεσματικές και σταθερές τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές θα βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των διαύλων μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής να στηρίξουν τις πολιτικές της ΕΚΤ τα προσεχή έτη.

Συνεπώς, είναι ουσιώδες να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στην ένωση τραπεζικών συνεταιρισμών και κεφαλαιαγορών. Για να το επιτύχω αυτό, πιστεύω ότι η ισχυρή σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ, την οποία μπορώ να πιστοποιήσω μετά από την οκτάχρονη εμπειρία μου, θα συνεχίσει να διαδραματίζει θετικό ρόλο. "

Το EURUSD 1, 2319 εξακολουθεί να υποστηρίζεται από το EURGBP που προσκρούει στο 0, 8700.

2017 Eτήσια Έκθεση της ΕΚΤ σήμερα